Odpowiedzialność właściciela za oblodzony parking

Pytanie:

"Firma wynajmuje pomieszczenia w budynku biurowym. Kilka dni temu na parkingu pod budynkiem dwa samochody, jeden firmowy, a drugi należący do pracownika, w odstępach kilku godzin czasu uległy uszkodzeniu na skutek wpadnięcia w poślizg na bardzo śliskiej powierzchni parkingu mimo zachowania minimalnej prędkości. Parking był bardzo oblodzony, czego nie było w ogóle widać (brak np. śniegu itd.) O tym, że był on oblodzony, świadczy też, iż tego samego dnia wiele osób idących przez parking wywróciło się, z czego część uległa niewielkim kontuzjom. Czy można w jakiś sposób dochodzić roszczeń od zarządcy lub właściciela budynku za uszkodzenia samochodu na skutek oblodzonej, a nie posypanej niczym nawierzchni parkingu? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność właściciela za oblodzony parking

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewniać utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Oprócz tego właściciel powinien także w należyty sposób dbać o teren nieruchomości.

Odpowiedzialność właściciela czy zarządcy (zależnie od tego, jakie nakłada na niego obowiązki umowa z właścicielem) będzie się opierać na art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza dotyczy też sytuacji, w której sprawca szkody doprowadził do pewnego stanu zagrożenia; oczywiście jeśli nastąpiło ot z jego winy. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać orzeczenie SN w wyroku z dnia 13 czerwca 1967 r., II CR 227/67, zgodnie z którym ewentualna odpowiedzialność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za skutki uszczerbku na zdrowiu, wywołanego wpadnięciem do nienależycie zabezpieczonego otworu kanalizacyjnego znajdującego się na podwórzu nieruchomości, nie uchyla współodpowiedzialności właściciela nieruchomości, jeżeli ten po stwierdzeniu niebezpieczeństwa zaniechał przedsiębrania czynności mających na celu usunięcie zagrożenia.

Właściciel będzie odpowiadał za szkodę powstałą w Państwa majątku, jeśli można mu przypisać winę. Winę może wykluczać to, że oblodzenie nastąpiło w nocy, a właściciel nie miał możliwości usunięcia zagrożenia przed powstaniem szkody, gdyż szkoda wystąpiła rano.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika