e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie upoważnienia

Pytanie:

Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Jakie są formy unieważnienia upoważnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie upoważnienia

21.1.2009

Pełnomocnictwo/upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę, chyba, że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa/upoważnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa/upoważnienia.

Odwołanie pełnomocnictwa/upoważnienia powinno nastąpić przez jednostronne oświadczenie woli złożone osobie, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej. Oświadczenie takie powinno być złożone również pełnomocnikowi.

Poza tym pełnomocnictwo/upoważnienie ustaje z chwilą śmierci mocodawcy. Strony mogą uzgodnić także inne przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa/umocowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ