Okres wypowiedzenia a nagroda jubileuszowa

Pytanie:

W regulaminie wynagradzania pracodawca ustalił nagrodę jubileuszową za 10 lat pracy. W jego zakładzie. Pracownik złożył wypowiedzenie z pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W czasie trwania wypowiedzenia pracownikowi mija 10 lat pracy. Czy pracodawca w tym wypadku musi wypłacić nagrodę jubileuszową zwalniającemu się pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie wynikają ze stosunku pracy. Może np. nabyć wyższe prawo do urlopu ze względu na ilość przepracowanych lat pracy albo też zostać zwolniony ze skutkiem natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Zasada ta jest niekwestionowana zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów.

W związku z tym w okresie wypowiedzenia pracownik może także nabyć prawo do nagrody jubileuszowej i pracodawca ma obowiązek mu ją wypłacić. Pominięcie przy wypłacie nagrody jubileuszowej pracownika tylko z tego powodu, iż znajduje się w okresie wypowiedzenia, należy traktować jako nieuzasadnione; byłoby to naruszenie prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: