e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata od apelacji

Pytanie:

Strona chce zaskarżyć postanowienie sądu I instancji orzekające co do istoty sprawy. Przysługuje na to apelacja. Strona jest zwolniona od kosztów sądowych i ma pełnomocnika z urzędu. Czy strona powinna opłacić apelację? Jeśli tak to w jakiej wysokości jest ta opłata? A który przepis mówi o wysokości opłat w postępowaniu cywilnym od apelacji? Np. od wyroku alimentacyjnego. Czy oblicza się tę opłatę na podstawie wartości przedmiotu zaskarżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata od apelacji

21.9.2007

Informacje na temat wysokości wpisów zawarte są we wskaźnikach, w tym: Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych od 2 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 100  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy (np. uprawniony do alimentów) nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. 

Informacje o zwolnieniu od kosztów zawiera artykuł  Zwolnienie od kosztów sądowych

Nowelizacja ustawy z 10 marca 2007 r. potwierdziła, iż strona zwolniona od kosztów nie wnosi opłaty podstawowej (30 zł). Nie opłaca więc też apelacji (chyba, że zwolnienie dotyczy tylko kosztów postępowania w I instancji co powinno wynikać z postanowienia sądu o zwolnieniu - nie dotyczy to zwolnienia np. uprawnionego do alimentów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ