Podnajem lokali użytkowych

Pytanie:

Mój mąż wynajmuje od gminy lokal użytkowy. W tym samym lokalu zamierzam prowadzić również działalność gospodarczą, ale na własny rachunek. Umowa najmu jest spisana pomiędzy mężem i gminą. Czy w takim przypadku gmina musi wyrazić zgodę mojemu mężowi na podnajem części powierzchni z przeznaczeniem dla mnie? Czy też - przyjmując zasadę ustawowej współwłasności majątkowej - mogę bez zgody gminy zająć część pomieszczenia wynajmowanego przez męża, ograniczając się ewentualnie do powiadomienia magistratu o tym fakcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi najmu, zawartymi w kodeksie cywilnym (art. 668) najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.  

Nie znajduje zastosowania w tym wypadku zastosowania ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, gdyż lokalem w rozumieniu przepisów tej ustawy jest służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Jeśli umowa z gminą, warunki wynajmu, nie zabraniają podnajmu czy użyczenia można zawrzeć taką umowę. Jeśli umowa tego zabrania, nie można naszym zdaniem argumentować, że żona korzysta z całości lub części lokalu z uwagi na istniejącą między małżonkami wspólność majątkową małżeńską.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: