Podstawa prawna buspasów

Pytanie:

W niektórych miastach znajdują się buspasy. Jaka dokładnie podstawa prawna reguluje tą kwestię?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA


Buspasy powstają coraz częściej w wielu miastach. Zazwyczaj ich usytuowanie wynika ze stosownych uchwał rad gmin. Celem ich jest zapewnienie sprawniejszego ruchu pojazdom użyteczności publicznej. Stosowne decyzje są jednak podejmowane na wniosek zarządców dróg w poszczególnych miejscowościach, w oparciu o analizy dotychczasowej struktury komunikacji oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zatem akty prawa miejscowego są podstawą umiejscowienia bus pasów w określonych miejscach. Jeżeli zaś chodzi o samą dopuszczalność funkcjonowania takich pasów, to zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. wspomniane części drogi są drogami publicznymi. Ustawa nigdzie nie nadaje prawa zarządcom dróg do wydzielania z nich pasów do poruszania się dla określonych grup (np. taksówkarzy). Możliwość wytyczania takich pasów może być uzasadniana parametrami technicznymi. Sam sposób oznaczania bus pasów wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie z par. 49 rozporządzenia znaki pionowe D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” i D-12 „pas ruchu dla autobusów” oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Par. 91 przewiduje natomiast, że znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: