Poświadczenie za zgodność w administracji

Pytanie:

"Jakie przepisy regulują potwierdzenie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracowników administracji rządowej i samorządowej? Chodzi mi o sytuację, gdy składam np. wniosek i mam dołączyć załączniki, a nie chcę dołączyć oryginałów, bo mam jeden i będzie mi jeszcze potrzebny w przyszłości lub, co bardzo często występuje, muszę dołączyć do jeszcze innych wniosków składanych równolegle w różnych miejscach."

Odpowiedź prawnika: Poświadczenie za zgodność w administracji

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego strona może przeglądać akta, robić z nich kopie, odpisy i notatki. Strona może domagać się uwierzytelnienia odpisu, kserokopii, jeśli udowodni swój ważny do tego interes. Interes ten nie musi być związany ze sprawą, do której należą akta, poświadczona kserokopia może być wykorzystywana do innych postępowań. Za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem na wniosek zainteresowanego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej i rozpoczętej strony. Natomiast jeżeli w jakimś postępowaniu oryginały dokumentów pozostawia się zainteresowanemu, a organ administracji publicznej wykonuje kopie do akt i je poświadcza w ramach swego obowiązku (bez wniosku osoby) nie ma mowy o opłacie skarbowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Szkutnik51 2017-01-01 16:06:27

    Odpowiedz nie prezyzuje i moim zdaniem nie odnosi się do zadanego pytania mimo uiszzcenia opłaty.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika