e-prawnik.pl Porady prawne

Potwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego

Pytanie:

Spółka akcyjna ma kapitał 100 000 zł. Do końca 2004 roku powinna była podwyższyć kapitał do 250 000 zł. Czy przy zgłaszaniu podwyższenia kapitału spółki S.A. do KRS wymagane jest przedstawienie np: wyciągu bankowego czy też potwierdzenia przez bank wpłaty w tym przypadku 150 000 zł? Czy wymagany jest jakiś inny dokument potwierdzający podwyższenie kapitału, jeżeli tak to jaki to dokument?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Potwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego

Kodeks spółek handlowych stanowi, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje z dniem zarejestrowania w KRS.  W terminie do 31 grudnia 2004 r. spółki akcyjne mają obowiązek podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 250 000 złotych. Zgłoszenie następuje na określonym wniosku. Potwierdzenie podwyższenia kapitału dokonuje zarząd składając w tym celu stosowne oświadczenia. Zgłoszenie do KRS powinno zawierać wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed jego zarejestrowaniem. Kodeks spółek handlowych stanowi bowiem, że zarząd powinien zgłosić do sądu rejestrowego dokonanie każdego dalszego wkładu na kapitał zakładowy. Nie jest potrzebne żadne potwierdzenie wpłaty na konto banku. Członkowie zarządu będą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Potrzebujesz porady prawnej?