e-prawnik.pl Porady prawne

Powołanie zarządu po śmierci właściciela spółki

Pytanie:

Czy spadkobiercy zmarłego jedynego udziałowca spółki z o.o. i zarazem członka jednoosobowego zarządu, muszą czekać na nabycie spadku, czy mogą wcześniej powołać wspólnego przedstawiciela, który wybierze zarząd? Czy jeden ze spadkobierców może być przedstawicielem i czy spadkobiercy mogą wchodzić w skład powołanego zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powołanie zarządu po śmierci właściciela spółki

Z formalnego, prawnego punktu widzenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą trzecią w stosunku do spadkobierców. A w stosunku do osób trzecich za spadkobierców uważa się osoby, które legitymują się stwierdzeniem nabycia spadku. Naszym zdaniem, spadkobiercy do czasu stwierdzenia nabycia spadku mogą co najwyżej kierować pracami przedsiębiorstwa. Aby jednak osoba prawna (sp. z o.o.) mogła prawidłowo działać, a działa ona przez swoje organy (zarząd), to konieczne może być wyznaczenie przez sąd opiekuńczy kuratora dla spółki. Będzie on mógł np. w imieniu spółki składać oświadczenia woli (zawierać umowy) itp. oczywiście przedstawicielem jak najbardziej może być jeden ze spadkobierców. Spadkobiercy mogę też zostać powołani na członków zarządu spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?