Prawo pierwokupu wynajmowanego lokalu

Pytanie:

Od 18 lat wynajmujemy mieszkania w należącym do gminy budynku, płacąc czynsz za lokale mieszkalne. W budynku znajdują się 4 mieszkania bez samodzielności lokalowej (wynika to z faktu, iż pomieszczenia mieszkalne nie mają określonej normą wysokości 2,50m lecz jedynie 2,45m). Rada gminy podjęła uchwałę o sprzedaży budynku jako całości wraz z mieszkańcami w trybie przetargu. Jednocześnie poinformowano nas, mieszkańców, że nie przysługuje nam prawo pierwokupu. Czy rzeczywiście nie przysługuje nam w tej sytuacji prawo pierwokupu? Jeżeli tak, to w jaki sposób możemy uzyskać kredyt hipoteczny, aby wykupić nasze mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych przysługującego najemcom tych lokali.

Odnosząc się to kwestii barku spełnienia odpowiednich warunków lokalowych, w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego, należy przyjąć zgodnie z doktryną i orzecznictwem, że ograniczenia dopuszczalności ustanawiania odrębnej własności lokali wynikających z unormowań natury administracyjnej z zakresu prawa budowlanego należy traktować obiektywnie. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 stycznia 1982 r. (III CRN 294/81, OSN 1982, z. 8-9, poz. 127) wskazał, że z punktu widzenia wyodrębnienia nieruchomości lokalowej nie każde naruszenie warunków technicznych uzasadnia ocenę, że pomieszczenia nie mogą być przeznaczone na stały pobyt ludzi. W szczególności naruszenie warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń, jeżeli brak wymaganej wysokości jest nieznaczny, może pozwalać na potraktowanie tych pomieszczeń jako przeznaczonych na stały pobyt ludzi (w sprawie chodziło o pomieszczenie o wysokości 2,3 m podczas gdy minimalna wysokość określona przez ustawę wynosi 2,4 m - taraz wynosi 2,5 m).

Jak więc wynika z powyższego, brak wymaganej wysokości lokalu mieszkalnego jest minimalny, a w związku z tym można powołać się na w/w orzeczenie i dochodzić prawa pierwokupu wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunki uzyskanie kredytu ustala każdy bank indywidualnie, a w związku z tym należałoby udać się do kilku banków w celu uzyskania informacji co do zdolności kredytowej w niniejszej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY