Procedura dochodzenia odszkodowania od pracownika, który wyrządził szkodę na rzecz przedsiębiorstwa

Pytanie:

Mój pracownik, nienależycie wykonując swoje obowiązki, wyrządził szkodę na rzecz przedsiębiorstwa. Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o samą procedurę naprawienia szkody może Pan wystąpić do pracownika z ostatecznym wezwaniem do zapłaty odszkodowania, w braku zapłaty konieczne może okazać się skierowanie sprawy do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.3.2014

  Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • 25.7.2016

  Przedawnienie w prawie pracy

  Rozpoczynając rozważania nad instytucją przedawnienia wskazać należy, iż sprowadza się ona najkrócej rzecz ujmując do braku możliwości dochodzenia roszczenia, z uwagi na upływ czasu zakreślony (...)

 • 26.10.2004

  Odszkodowanie od władzy publicznej, czyli o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych

  Z dniem 1 września 2004 r. weszła w życie istotna nowelizacja kodeksu cywilnego. W sposób o wiele bardziej szczegółowy została uregulowana odpowiedzialność za szkodę, jaka została wyrządzona (...)

 • 4.1.2017

  Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

  Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jaka powinna być treść świadectwa pracy? Co pracodawca ma obowiązek wpisać w (...)

 • 9.8.2012

  Zakaz konkurencji w umowach o pracę

  Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, (...)