Prokura a wpis do KRS

Pytanie:

"Czy wpis do KRS jest konieczny dla powstania prokury?"

Odpowiedź prawnika: Prokura a wpis do KRS

Analizując kwestie ujawniania udzielenia i wygaśnięcia prokury w KRS doktryna zauważa, iż wpis do rejestru, pomimo istnienia takiego obowiązku, ma charakter jedynie deklaratoryjny1. Jak zauważa R Uliasz: Zgłoszenie prokury do rejestru przedsiębiorców ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi przesłanki powstania umocowania po stronie prokurenta (por. wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II CK 120/05). Podobnie zgłoszenie wygaśnięcia prokury ma znaczenie jedynie deklaratoryjne, lecz jednocześnie bardzo istotne z punktu widzenia ważności czynności prawnych dokonanych po wygaśnięciu prokury, a przed jej wykreśleniem z KRS (por. uwagę 17 do art. 1097 k.c.).

Mając powyższe na uwadze uznać zatem należy, iż nieujawnienie w rejestrze prokury nie powoduje nieskuteczności jej udzielenia bądź wadliwości czynności prawnych dokonanych przez prokurenta. Wręcz przeciwnie są one w pełni skuteczne i nie wymagają potwierdzenia przez przedsiębiorcę. Nieujawnienie prokury w KRS skutkuje jednakże szeregiem komplikacji o charakterze czysto praktycznym. Obowiązek zgłoszenia prokury do rejestru, który spoczywa na przedsiębiorcy, skorelowany jest z zasadą jawności prokury. Jak trafnie zauważa M. Wyrwiński: Dzięki wpisowi kontrahenci przedsiębiorcy mogą zaznajomić się ze sposobem reprezentacji przedsiębiorcy3. Nieujawnienie prokury w rejestrze odbiera natomiast jej ten zasadniczy walor. Ponadto z praktyki obrotu wynika, iż prokurent wykazuje zasadniczo swoje umocowanie doręczeniem kontrahentowi odpisu aktualnego z KRS.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika