Protokół a akta osobowe pracownika

Pytanie:

"Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej został spisany protokół i wpięty został nie do akt osobowych pracownika, który dokonał poprawek tylko do kolegi który udzielił rady. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik (kolega) by tych dokumentów nie było w jego aktach osobowych? Co powinny zawierać akta osobowe?"

Odpowiedź prawnika: Protokół a akta osobowe pracownika

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż został sporządzony protokół ze zdarzenia związanego ze stosunkiem pracy. W zdarzeniu tym brały udział co najmniej dwie osoby - pracownik doradzający i pracownica dokonująca poprawek w dokumentach służbowych. Pracodawca powinien taki protokół zamieścić w aktach osobowych pracowników biorących udział w danym zdarzeniu. W przedstawionym stanie faktycznym protokół taki powinien być umieszczony w aktach osobowych pracownika doradzającego oraz pracownicy dokonującej poprawek. W związku z powyższym nie jest dla nas jasne, dlaczego pracodawca nie umieścił protokołu w aktach osobowych pracownicy dokonujących poprawek. Pracodawca powinien w następnej kolejności porozmawiać z pracownikiem doradzającym i również z tej czynności spisać protokół. Pracownik, bowiem, ma prawo do złożenia wyjaśnień w sprawie, która jego dotyczy.

Powyższy protokół jest poświadczeniem określonego zdarzenia, a w związku z tym pracownik nie może dążyć do usunięcia takiego dokumentu z akt osobowych. W zależności od zakończenia danej sprawy pracodawca ma również obowiązek zamieścić w aktach osobowych wzmiankę o sposobie zakończenia przedmiotowej sprawy. W związku powyższym w aktach osobowych pracownika doradzającego można zamieścić np. wzmiankę o sposobie załatwienia tej sprawy - to samo dotyczy akt osobowych pracownicy dokonującej poprawek.

Zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, w/w protokół powinien być zamieszczony w aktach osobowych pracowników, których dane zdarzenie dotyczy. Pracownik do którego akt osobowych dołączono protokół, może zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie danej sytuacji.

W przedmiocie elementów jakie powinny zawierać akta osobowe prosimy zapoznać się z treścią artykułów zatytułowanych:


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika