e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie a nienależyte wykonanie zobowiązania

Pytanie:

Po jakim czasie ulega przedawnieniu możliwość żądania przez zleceniodawcę od zleceniobiorcy "odszkodowania" za nienależyte wykonanie zadania? Jaki konkretnie artykuł(kodeksu cywilnego?) to określa i proszę go przytoczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie a nienależyte wykonanie zobowiązania

5.1.2006

Przedawnienia o naprawienie szkody z umowy zlecenia przedawnia się według zasad ogólnych.  

Zatem należy tutaj zastosować, zgodnie z art. 118 k.c., (którego brzmienie jest następujące: jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata)  10-letni lub trzyletni okres przedawnienia.

Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody biegnie od momentu jej powstania.

Ponadto, zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził innemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442 k.c., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Modyfikacja terminu przedawnienia następuje, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Nie jest konieczne skazanie sprawcy dla ustalenia wystąpienia występku lub zbrodni, sąd cywilny sam powinien dokonać w tym zakresie ustaleń, na podstawie posiadanych dowodów. Sąd cywilny jest jednak związany prawomocnym wyrokiem skazującym sądu karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ