Przedawnienie odsetek a hipoteka

Pytanie:

"Jestem dłużnikiem rzeczowym dla banku w którym zawierając umowie poręczenia w listopadzie 2000 roku poddałam się do egzekucji z ograniczeniem tylko co do nieruchomości, której jestem współwłaścicielem. W grudniu 2000 roku bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, której sąd nadał w lutym 2001 roku klauzulę wykonalności. Następnie bank skierował w 2003 roku wniosek do komornika o egzekucję z mojego udziału w tejże nieruchomości. Pytanie - czy w przypadku kiedy byłam poręczycielem tylko rzeczowym, nie brałam osobiście kredytu, to czy nastąpiło przedawnienie odsetek i czy bank ma prawo żądać ode mnie odsetek czy tylko kwotę główną, skoro minął juz okres trzyletni od wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Nadmieniam, że w 2003 roku po otrzymaniu informacji od komornika że zajął mój udział w własności nieruchomości, wystąpiłam z powództwem przeciw bankowi o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego i w postępowaniu tym sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu mojego powództwa poprzez zawieszenie egzekucji z nieruchomości i sprawa jest w toku."

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie odsetek a hipoteka

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Tak więc termin 3-letni zaczął biec od momentu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponieważ termin ten minął, nie można już egzekwować roszczenia.

Co prawda przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej, ale tej reguły nie stosuje się do roszczenia o odsetki. Tak więc bank wciąż ma prawo do zaspokojenia się z obciążonej nieruchomości, ale nie może już dochodzić odsetek, a tylko świadczenie główne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika