Przeniesienie lokatora do lokalu zamiennego

Pytanie:

Jestem właścicielem budynku, którego stan wymaga natychmiastowego remontu-dysponuję odpowiednimi opiniami technicznymi. W tym stanie faktycznym konieczne jest tymczasowe opróżnienie wszystkich mieszkań. Dysponuję lokalami zamiennymi, do których chciałbym na czas remontu przeprowadzić lokatorów. Wszyscy się zgodzili, pozostała tylko jedna rodzina. Czy można złożyć do sądu wniosek o nakaz opuszczenia lokalu na czas remontu? Jak inaczej rozwiązać ten problem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni;  

Spełnienia obowiązku opróżnienia lokalu przez lokatora można dochodzić na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć pozew o opróżnienie lokalu na oznaczony okres (należy go wskazać). W uzasadnieniu powinno się wykazać, że rodzaj koniecznej naprawy wymaga opróżnienia lokalu i że lokatorowi został zaoferowany lokal zamienny, spełniający warunki wskazane w ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

arek

16.4.2018 9:19:23

Re: Przeniesienie lokatora do lokalu zamiennego

ale czy na podstawie opini trzeba opuscic ten loakl czy musi byc expertyza budowlana?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: