Przepis lex specialis

Pytanie:

"Czy umowa pośrednictwa nieruchomości już jako umowa nazwana jest w stosunku do Kodeksu Cywilnego lex specialis. Co to oznacza?"

Odpowiedź prawnika: Przepis lex specialis

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami uregulowana jest w art. 180 ust. 3-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Określenie umowy jako umowy nazwanej oznacza, że umowa ta jest uregulowana w przepisach prawnych. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomości jest więc umową nazwaną.

Kodeks cywilny nie tylko reguluje określone typy umów (np. umowa sprzedaży, najmu), ale także zawiera postanowienia ogólne dotyczące umów, które stosuje się do wszelkich umów cywilnoprawnych. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami uregulowana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami, natomiast w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy ogólne dotyczące zobowiązań umownych zawartych w Kodeksie cywilnym. W tym więc znaczeniu uregulowanie dotyczące umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami stanowi lex specialis w stosunku do uregulowań ogólnych dotyczących zobowiązań umownych uregulowanych w Kodeksie cywilnym i wyprzedza te uregulowania (przepisy dotyczące umowy dotyczącej obrotu nieruchomościami zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo przed uregulowaniami dotyczącymi zobowiązań umownych zawartych w Kodeksie cywilnym).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika