Przerwanie przedawnienia

Pytanie:

Mam firmę. Cztery lata temu sprzedałem towar (kasety video). Tydzień temu wysłałem do kontrahenta duplikat faktury i prosiłem o jej podpisanie, co też uczynił z datą majową 2007 roku, ponieważ za ten towar nie zapłacił w 2003 roku, a roszczenie już się przedawniło. Czy ta nowa faktura-duplikat może służyć za uznanie długu i przerwanie przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat (art. 118 kodeksu cywilnego). Przez uznanie roszczenia może dojść od przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 kc). Jednakże proszę zauważyć, iż siłą rzeczy „przerwanie” biegu może dotyczyć tylko takiej sytuacji, kiedy termin przedawnienia jeszcze nie minął. Można rozważać, czy podpisanie faktury-duplikatu stanowi tzw. uznanie niewłaściwe (dorozumiane) roszczenia; właściwie i tak ocenia to zawsze sąd na podstawie konkretnych okoliczności. Nawet jednak przy przyjęciu, że stanowi to uznanie długu, w opisanej w pytaniu sytuacji do tego „uznania” doszło po upływie terminu przedawnienia, zatem nie ma już czego „przerywać”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)