Przesunięcie między majątkami małżeńskimi

Pytanie:

"Pozostaję z mężem we wspólności majątkowej. Chcę kupić mieszkanie, które ma być moim majątkiem osobistym. Mieszkanie kupowane jest za pieniądze wspólne. Czy jeśli mąż będzie u notariusza i wyrazi zgodę na to, żeby mieszkanie było tylko na mnie, to mimo iż jest nabywane za pieniądze wspólne, stanie się moim majątkiem osobistym?"

Odpowiedź prawnika: Przesunięcie między majątkami małżeńskimi

W czasie trwania małżeństwa nie można rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym, dozwolone jednak są przesunięcia majątkowe między poszczególnymi majątkami małżonków. Możliwe jest więc przesunięcie pewnych składników majątkowych z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego jednego z małżonków. Jednak zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego przesunięcie majątkowe między majątkami małżeńskimi nie może wyczerpywać wszystkich składników majątku wspólnego, a w konsekwencji prowadzić do obejścia przepisów o zakazie dokonywania podziału majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa (postanowienie SN z dnia 6 czerwca 1975 r., III CRN 134/75, OSNCP 1976, nr 6 poz. 136). Małżonkowie mogą dokonać takiego przesunięcie w formie umowy cywilnoprawnej zawartej między małżonkami. Ponieważ przesunięcie takie nie stanowi zmiany ustroju majątkowego między małżonkami, dla ważności takiej umowy wymagana jest forma jakiej wymaga czynność prawna, na podstawie której do przesunięcia majątkowego dochodzi. Jeżeli będzie to umowa darowizny przez którą małżonek dokona przesunięcia składnika ze swojego udziału w majątku wspólnym na rzecz majątku odrębnego drugiego z małżonków, konieczne będzie zachowanie formy wymaganej dla zawarcia umowy darowizny (forma aktu notarialnego, w przypadku nie zachowania tej formy umowa staje się skuteczna z momentem wykonania).

Samo oświadczenie drugiego małżonka wyrażające zgodę na wejście przedmiotowego mieszkania do Pani majątku odrębnego nie powoduje jeszcze samoistnie przesunięcia składników majątkowych między poszczególnymi majątkami małżonków. Zgoda małżonka na wejście mieszkania do Pani majątku odrębnego może wynikać nie tylko z przesunięcia składników majątkowych, ale równie dobrze z nabycia przedmiotowego mieszkania za środki pochodzące z Pani majątku odrębnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika