Roszczenia męża wobec byłej żony

Pytanie:

Czy można wytoczyć powództwo cywilne przeciwko byłej żonie o zwrot poniesionych na nią kosztów utrzymania i płacenia wspólnych małżeńskich długów już po rozwodzie, podczas gdy eks małżonka uciekła do USA z zamiarem pozostania tam? Jakie są szanse odzyskania od niej długu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli chodzi o kwestię zwrotu kosztów utrzymania żony w trakcie małżeństwa, to roszczenie takie nie jest możliwe. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeden z małżonków, w trakcie podziału majątku może żądać z ważnych powodów ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym w trakcie podziału majątku. Ustalenie tych udziałów nastąpi wtedy z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. W trakcie podziału majątku można również żądać zwrotu nakładów poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny.

Jeżeli natomiast chodzi o zwrot od byłej małżonki części spłaconego długu to zgodnie z art. 46 kro, w sprawach nieunormowanych w kodeksie, od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, a zgodnie z tymi przepisami, jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Wydaje się zatem, że możliwe jest dochodzenie w drodze regresu części spłaconego długu. Szanse odzyskania długu od małżonki tak naprawdę zależą od wielu czynników, takich jak ilości i jakość posiadanych dowodów, a w razie zasądzenia – od jej majątku i skuteczności egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

monika

20.11.2014 13:33:3

Re: Roszczenia męża wobec byłej żony

ile kosztuje powodctwo o to zeby byla zona te placi ła kredyty ktore byly brane w trakcie małżeństwa wszytsko spadlo na mnie i jeszcze place alimenty ona nic


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: