Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Pytanie:

"Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz w miesiącu dokonuje odczytu i obciążam fakturą dzierżawcę pawilonu. Do ceny 1 kWh doliczam 3 grosze jako koszty związane z eksploatacją moich urządzeń tj. tablic rozdzielczych, kabli, pracy konserwatora itp. Czy mam prawo, aby do kosztu 1KWh , za który ja płacę do zakładu energetycznego doliczać koszty związane z eksploatacją - czyli dostawą tej energii do poszczególnych pawilonów?"

Odpowiedź prawnika: Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Zgodnie z art. 45a ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym wylicza opłaty za dostarczaną do odbiorcy energię elektryczną. Opłaty te, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu energii elektrycznej dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami. Te koszty zakupu są rozliczane w opłatach pobieranych od najemców lokali użytkowych osób. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu energii elektrycznej. Tak więc naszym zdaniem faktura, w której obciąża Pan kosztami dostarczenia energii elektrycznej poszczególnych najemców lokali użytkowych powinna zawierać jedynie koszty dostarczonej energii elektrycznej. Doliczanie kosztów utrzymania sieci przesyłania energii elektrycznej do poszczególnych lokali stanowi naruszenie prawa. Co prawda najemcy lokali użytkowych powinni ponosić koszty utrzymania sieci dostarczania energii elektrycznej do poszczególnych lokali, ale nie jest dopuszczalne doliczanie tych kosztów do rachunków za energię elektryczną. Koszty utrzymania sieci dostarczania energii elektrycznej do poszczególnych lokali powinien więc Pan uwzględniać w czynszu najmu poszczególnych lokali.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika