e-prawnik.pl Porady prawne

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pytanie:

O pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Czy prawdą jest, że jeżeli ma się adwokata w danej sprawie to do Rzecznika Praw Obywatelskich nie można się zwrócić, bo nie pomoże?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rzecznik Praw Obywatelskich

28.2.2011

Zgodnie z art. 80 Konstytucji, każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Z przepisów prawa nie wynika, że prawa do zwrócenia się z takim wnioskiem są pozbawione osoby korzystające z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego).

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż korzystanie z usług adwokata nie wyłącza możliwości zwracania się do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie naruszonych praw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ