Samochód w spółce z o.o.

Pytanie:

Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w dacie pierwszej sprzedaży - z wpisem w rubryce RODZAJ I PRZEZNACZENIE POJAZDU: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. Są to samochody fabrycznie skonstruowane jako 4-miejscowe z kratą. Pojazdy te zarejestrowaliśmy w miejscowym Wydziale Komunikacji. W dowodach rejestracyjnych też widnieje wpis : SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. W rozmowie z Urzędem Skarbowym powstała wątpliwość: Urząd Skarbowy twierdzi, że są to samochody osobowe z konsekwencjami w zakresie rozliczenia VAT od ich zakupu oraz od paliwa. My twierdzimy, że zakupiliśmy i eksploatujemy samochody ciężarowe, a więc z pełnym odliczeniem VAT od ich zakupu i z odliczaniem VAT od zakupionego paliwa. Czy nasza spółka ma obowiązek dodatkowego ustalania, czy zakupione samochody ciężarowe są rzeczywiście ciężarowe? Czy powinniśmy rozliczyć VAT od zakupionych i eksploatowanych samochodów ciężarowych, czy też (na podstawie czego?) rozliczać ten VAT jak od samochodów osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwość odliczenia VAT - zarówno pełnego, jaki i częściowego - dotyczy jedynie pojazdu wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy zakupie samochodów prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT będzie miał przedsiębiorca kupujący samochód o dopuszczalnej ładowności powyżej 3,5 t. W tym przypadku nie trzeba żadnych dodatkowych zaświadczeń.

W przypadku samochodów o ładowności mniejszej niż 3,5 t można odliczyć całość naliczonego podatku jedynie przy zakupie następujących pojazdów:

  1. mających jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewożenia ładunku ścianą lub trwałą przegrodą - klasyfikowanych na podstawie prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van;
  2. mających więcej niż jeden rząd siedzeń, oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 proc. długości pojazdu; (czyli w przypadku gdy część przeznaczona do przewozu ładunku przekracza połowę długości pojazdu);
  3. mających otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. mających kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT;
  6. konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Spełnienie wymagań wyliczonych w ww. pierwszych czterech punktach stwierdzane jest przez okręgową stację kontroli pojazdów w drodze zaświadczenia. Kopię tego zaświadczenia należy przesłać naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od otrzymania. Zatem, aby pełne odliczenie przy nabyciu było prawidłowe w przypadku tych pojazdów, trzeba dysponować takim zaświadczeniem. 

W przypadku pozostałych samochodów o ładowności mniejszej niż 3,5 t przy ich zakupie można odliczyć jedynie część naliczonego podatku VAT (60 %).

Odliczenia podatku VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnikapaliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 – a więc samochodów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.Minister Finansów stanął na stanowisku pozwalającym na odliczenie podatku w przypadku samochodów, których masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony, ale w stosunku do których przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku przy ich nabyciu. Tu również spełnienie wymagań dla niektórych pojazdów samochodowych wymienionych w ust. 4 art. 86, stwierdza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Polecamy także:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: