Solidarna odpowiedzialność za zapłatę czynszu osób zamieszkujących z najemcą

Pytanie:

W jakich przypadkach osoby zamieszkujące z najemcą są odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę czynszu wynika z ustawy tj. z art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym:

Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4 (tj. kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości – e-prawnik) , odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

oraz art. 688 1 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: