Spółka z o.o. w organizacji jako komplementariusz

Pytanie:

Zarejestrowalismy spółkę z o.o. (została sporządzona umowa notarialna; wymagane dokumenty i opłaty zostały złożone w KRS), czyli powstała spółka z o.o. w organizacji. Czy taki podmiot może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy wyjaśnić istotę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zgodnie z art. 161 kodeksu spółek handlowych, powstaje ona z chwilą zawarcia umowy spółki i trwa aż do momentu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (czyli do momentu nabycia pełnej osobowości prawnej). Rozwiązanie problemu zarysowanego w pytaniu ma zatem sens jedynie wówczas, gdy spółka z o.o. nie została jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy.

Zgodnie z treścią art. 11 par. 1 i 2 ksh, spółka z o.o. w organizacji (podobnie, jak spółka akcyjna w organizacji) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i byc pozywana. Stosuje się do niej w zakresie nieuregulowanym ustawą odpowiednio przepisy dotyczące spółki z o.o. po jej wpisie do rejestru. Skoro zatem ustawa przyznaje spółce kapitałowej w organizacji zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (niemal osobowość prawną), a komplementariuszem w spółce komandytowej może być osoba prawna (dopuszcza to art. 104 par. 3 ksh), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby komplementariuszem była również spółka z o.o. w organizacji. Ma ona bowiem tożsamą zdolność do działania, jak osoba prawna - spółka z o.o. po jej wpisie do rejestru. Stąd na postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: