Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

Pytanie:

"W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę zlecenia, by wypowiedzenie to było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego?"

Odpowiedź prawnika: Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia uregulowane zostało w art. 746 Kodeksu cywilnego.
Art. 746 § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • M 2014-10-29 19:37:50

    Czy wypowiedzenie umowy zlecenia w formie pisemnej musi wskazywać podstawę prawną np. art 746 kc , czy wystarczy tylko podanie daty ustania (będzie to data w której zleceniobiorca powziął wiadomość o rozwiązaniu z nim umowy zlecenia)?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika