Sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą

Pytanie:

Czy mąż osoby bliskiej jest osobą bliską w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 4 pkt. 13? Chcę sprzedać nabyte z bonifikatą mieszkanie osobie bliskiej (córce mojego brata), żeby nie stracić bonifikaty. Czy nie będzie przeszkadzało, że na umowie sprzedaży będzie również widniał jako kupujący mąż córki mojego brata? Poza tym czy na pewno córka mojego brata jest osobą bliską, gdyż to mąż mój był najemcą mieszkania komunalnego, ale w akcie notarialnym jako kupujący występujemy oboje.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli właściciel nieruchomości, który nabył ją uprzednio z bonifikatą, sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat (10 lat w przypadku innej nieruchomości) od nabycia, ma obowiązek zwrócić kwotę bonifikaty. Obowiązek ten nie istnieje, gdy zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej.

Osobami bliskimi w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami są zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposobione i przysposabiające, a także osoba, z którą sprzedający pozostaje w rzeczywistości we wspólnym pożyciu.

Małżonek, na rzecz którego może być zbyte mieszkanie, to małżonek obecnego właściciela mieszkania. W związku z powyższym sprzedaż mieszkania nie powodująca obowiązku zwrotu bonifikaty może nastąpić na rzecz córki brata (dzieci rodzeństwa), nie na rzecz jej męża.

Jeżeli małżonkowie wspólnie nabyli mieszkanie, to zbycie może nastąpić zarówno na rzecz bliskich żony, jak i bliskich męża.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: