e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenie pracy w formie wolontariatu

Pytanie:

Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu gdzie gmina pokrywa koszty. Chodzi natomiast o współpracę na zasadzie: stażysta (praktykant) świadczy coś w rodzaju stosunku pracy ale bez wynagrodzenia a firma doszkala taką osobę. Mówiąc inaczej praktykant taki pracuje i się rozwija zawodowo ale nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Czy istnieje jakaś forma umowy, która zabezpieczy pracodawcę przed ewentualnym pomówieniem o zatrudnianie na czarno lub późniejsze roszczenia rzekomego pracownika z tytułu nie wypłaconych świadczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

22.10.2004

Prawo polskie przewiduje instytucję nieodpłatnego świadczenia pracy w formie wolontariatu. Jednakże poddaje ją pewnym ograniczeniom. Świadczenie pracy w ramach wolontariatu nieodpłatnie jest dopuszczalne na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej. Jeśli zatem Wasza firma nie jest jednym z tych podmiotów to nie ma prawa korzystać z instytucji wolontariatu. Najlepszym sposobem zabezpieczenia jest umowa o dzieło, gdzie można ustalić ewentualnie niskie stawki wynagrodzenia za wykonane dzieło. Pamiętać należy również, że plan studiów może przewidywać obowiązek odbycia przez studenta praktyk zawodowych. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki. Takie przyjmowanie studenta na praktykę nie wiąże się obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

michaś

8.9.2014 17:35:48

Re: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

Apeluję do wszystkich młodych ludzi, głównie studentów: pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się na wszelkie staże, praktyki, wolontariaty i pracę bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym niż 3000 zł netto miesiecznie! Dopóki sami nie będziemy się cenić, nikt inny (a szczególnie pracodawcy) nie będą nas cenić. Za naszą zachodnią granicą w najprostrzej nawet pracy i mając dwie lewe ręce dostaniecie na start nie mniej niż równowartość 4500 zł netto za miesiąc. Nie dajcie się omamić cwianiaczkom n/t konieczności zdobycia doświadczenia i innymi pustymi obietnicami.

Re: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

Urszula

15.8.2013 21:34:43

Re: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

a jeżeli jest to prywatna klinika a student o kierunku zarządzanie ma przyjąć stanowisko recepcjonistki ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ