Termin rozpatrzenia wniosku o kontakty z dziećmi

Pytanie:

Żona złożyła pozew o rozwód, wyprowadziła się i zabrała dzieci. Od dwóch lat się z nimi nie widziałem. Zamierzam złożyć w sądzie wniosek o przyjazd moich dzieci do mnie na wakacje. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Czy Sąd jest zobowiązany prawem do rozpatrzenia wniosku w konkretnym terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, ustawodawca nie precyzuje dokładnie terminów do rozpoznania sprawy. W art. 6 kodeksu postępowania cywilnego wskazano ogólną zasadę, zgodnie z którą, sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Powyższa zasada powinna być stosowana w myśl szybkości i efektywności postępowania. Stosowanie zasady szybkości postępowania nie powinno wpływać niekorzystnie na rozpatrzenie sprawy.

Jak wynika z powyższego, ze względu na indywidualność danej sprawy, nie jest możliwe ustalenie jednego terminu na przeprowadzenie każdego postępowania. Sprawy powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak sąd dopuści się zwłoki w rozpoznaniu danej sprawy, wówczas mamy prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania. W kwestii niniejszej skargi odsyłamy Pana do artykułu zatytułowanego Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu, gdzie znajdują się niezbędne informacje dotyczące niniejszej sytuacji.

Z przedstawionej sytuacji można założyć, iż wniosek o przyjazd dzieci (o uregulowania sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi), może Pan złożyć w formie zabezpieczenia wykonywania przyznanej Panu, władzy rodzicielskiej, tj. w trybie postępowania zabezpieczającego. Wówczas zgodnie z art. 737 kpc wniosek taki podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu. Jeżeli jednak ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, alby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: