Ulica i numer domu a droga konieczna

Pytanie:

Sąsiad wybudował dom, wszystkie uzgodnienia projektu i adres przyszłego budynku w projekcie był przypisany do ulicy X, do której to ulicy sąsiad miał służebność przejazdu przez działki, które zostały utworzone z podziału większej działki, na jednej z tych działek sąsiad wybudował dom. Po wybudowaniu domu okazało się, że jego budynek jest przypisany do ulicy Y, do której sąsiad nie ma dojazdu, chyba że będzie jeździł przez moją działkę. Czy można sprawdzić, w jakich okolicznościach nastąpiła zmiana ulicy z X na Y i kto może o tym decydować? W jaki sposób zabronić sąsiadowi jeździć po mojej działce (nieogrodzonej)? Czy można zmienić jego adres z ulicy Y na X?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pana sąsiad ma ustalony dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności drogi koniecznej. W takim wypadku nie może nie tylko naruszać Pana własności przejeżdżając przez działkę, ale nie mógłby także żądać od Pana ustanowienia służebności. Najszybszą drogą będzie wystąpienie przeciwko sąsiadowi z powództwem o naruszenie posiadania. Dla powyższego nie ma znaczenia fakt, że dom sąsiada ma adres przy ulicy Y, a nie X.  Ważne jest to, że ma dostęp do drogi publicznej, nie musi mieć bezpośredniego dostępu do swojej ulicy.  

Kwestie numeracji nieruchomości reguluje Ustawa Prawo kartograficzne i geodezyjne oraz rozporządzenie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. Do zadań gminy należy m. in. umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.   

Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic lub placów oznacza się numerami porządkowymi od jednej z przylegających ulic.  Przepisy nie określają jednak, do której.

W przypadku gdy oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie właściciela (współwłaścicieli) ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), a w przypadku braku takiego właściciela - inną osobę lub osoby ujawnione w tej ewidencji.  Jeżeli oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę.  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości należy do zadań organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta). Dla Pana praw i ich ochrony ta kwestia jednak pozostaje bez znaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

pociu

14.12.2017 13:58:29

Re: Ulica i numer domu a droga konieczna

Witam Odnośnie tematu : Ulica nr domu a droga konieczna. Mam podobny problem ale jak by od drugiej strony. Mam możliwość dojazdu do swojej działki z drogi publicznej poprzez działkę która jest fragmentem/pozostałościa po cieku wodnym i której status prawny nie jest uregulowany (jak narazie) sięga własności dworskich, ale użytkownikiem z racji cieku jest gmina. Prawnie dojazd mam zagwarantowany od ulicy która jest ok 1km dalej. Chciałbym numer z ulicy z której dojeżdżam poprzez tę działkę ale gmina nie chce się zgodzić. Rzada ode mnie dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z tego dojazdu(np. służebność). Czy mam możliwość powołać się na jakiś przepis który pozwoli mi wynegocjować od gminy ten numer na którym mi zależy i jest bardziej logiczny ? Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY