e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Pytanie:

Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany jest czynsz) może być interpretowana jako przyznająca lokal w rozumieniu art.95 pkt 2 w zw. z art. 92 ust.1 Ustawy o Policji. Umowa ta skutkuje pozbawieniem osób zainteresowanych dodatku za brak mieszkania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

13.11.2002

Celem przyznania policjantowi dodatku za mieszkanie jest wynagrodzenie policjanta, któryn nie posiada mieszkania w miejscu pełnienia słuzby lub w miejscowości pobliskiej.Szczegółowe zasady przyznawania policjantom tego dodatku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Finansów. W Rozporządzeniu tym za przesłankę, która uniemozliwia przyznania dodatku uznano m.in. posiadanie: - lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostającego w zasobach towarzystw budownictwa społecznego (par. 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia). Mieszkanie stanowi własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, WAM jest państwową osobą prawną. Dlatego też przysługuje Panu lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Dlatego też najem takiego lokalu wyłączy możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ