e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki

Pytanie:

W zeszłym roku Zamawiający ogłosił i rozstrzygnął postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji były uwzględnione zamówienia uzupełniające. Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zdecydował się zawrzeć umowę na roboty uzupełniające, powołując się na art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jaką formę ma mieć umowa na roboty uzupełniające: a) formę "umowy uzupełniającej" do zamówienia zeszłorocznego z tym samym zeszłorocznym numerem b) nowa umowa po negocjacjach c) bez umowy po negocjacjach tylko na podstawie protokołu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki

18.7.2007

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z nowym zamówieniem publicznych, udzielanym jednak na bardziej liberalnych zasadach - w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ten tryb zamówień publicznych ograniczenia się w zasadzie do negocjacji z określonym wykonawcą. Zamawiający zaprasza danego przedsiębiorcę do negocjacji, przeprowadza je, a następnie w razie pomyślnego zakończenia negocjacji, obie strony zawierają umowę.

Ponadto, zgodnie z art. 68 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

Odpowiednią formą jest więc forma wskazana w punkcie b.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ