e-prawnik.pl Porady prawne

Warunki zabudowy - zasada dobrego sąsiedztwa

Pytanie:

Posiadam 14 hektarów gruntów rolnych. Otrzymałem warunki zabudowy na zabudowę zagrodową, jak również pozwolenia na budowę. Budowa jednak jeszcze nie została rozpoczęta. Czy mogę na tym etapie wydzielić następna działkę obok działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i wystąpić dla tej nowej działki o warunki zabudowy oparte na zasadzie dobrego sąsiedztwa? Czy muszę jednak czekać, aż budowa zostanie zaczęta lub zakończona?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki zabudowy - zasada dobrego sąsiedztwa

15.7.2008

Zgodnie z art. 61 ust. 1 (zasada dobrego sąsiedztwa) jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest, by co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Naszym zdaniem powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że na działce sąsiedniej musi istnieć już budynek, z którym można porównać planowaną inwestycję. Zasadniczo więc musimy mieć do czynienia z zakończoną budową. Ewentualnie w pewnych okolicznościach można argumentować, że wystarczającą do określenia zabudowy sąsiedniej, do porównania, jest budowa niezakończona. Ale musi już być zabudowa na działce sąsiedniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ