Warunki zabudowy - zasada dobrego sąsiedztwa

Pytanie:

Posiadam 14 hektarów gruntów rolnych. Otrzymałem warunki zabudowy na zabudowę zagrodową, jak również pozwolenia na budowę. Budowa jednak jeszcze nie została rozpoczęta. Czy mogę na tym etapie wydzielić następna działkę obok działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i wystąpić dla tej nowej działki o warunki zabudowy oparte na zasadzie dobrego sąsiedztwa? Czy muszę jednak czekać, aż budowa zostanie zaczęta lub zakończona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 61 ust. 1 (zasada dobrego sąsiedztwa) jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest, by co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Naszym zdaniem powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że na działce sąsiedniej musi istnieć już budynek, z którym można porównać planowaną inwestycję. Zasadniczo więc musimy mieć do czynienia z zakończoną budową. Ewentualnie w pewnych okolicznościach można argumentować, że wystarczającą do określenia zabudowy sąsiedniej, do porównania, jest budowa niezakończona. Ale musi już być zabudowa na działce sąsiedniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.5.2017

  Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • 27.2.2018

  Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

  Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to tzw. narzędzie pozalegislacyjne. Oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów – czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy (...)

 • 26.9.2017

  Projekt uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

  Do konsultacji społecznych trafił projekt tzw. ustawy inwestycyjnej. Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć inwestycje budowlane. Ustawa wprowadza nowy instrument planistyczny – (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)