Wpływ warunkowego umorzenia na sprawę cywilną

Pytanie:

Żona występuje do SO o rozwód z mojej winy. Jako dowody przedstawia: wyrok zaoczny w sprawie o alimenty na dziecko oraz wyrok karny (warunkowe umorzenie postępowania) i inne nieistotne. Chciałem złożyć zarzut niewłaściwości sądowej i odwoływać się od tego wyroku w innym SR. Czy rozpoczęta sprawa rozwodowa to mi uniemożliwia? Wyrok w sprawie art. 207§1 kk, art. 157§2 kk z art. 11§2 kk warunkowo umarza postępowanie na podstawie art. 66 §1 i 3 kk oraz art. 67§1 kk, sprawa została skierowana na mediację, zakończone pozytywnie. Żona posługuje się tym wyrokiem, jakbym był winny, a przecież odbyła się tylko jedna rozprawa, złożyłem wyjaśnienia, sąd je przyjął nawet nie przesłuchano moich świadków ani nie przeanalizowano dowodów. Czy ten wyrok faktycznie wskazuje mnie na winnego rozpadu małżeństwa, SO będzie brał go pod uwagę? Jeśli tak, to jak się przed tym bronić, sprawę przecież zamknęliśmy ponieważ chcieliśmy ratować małżeństwo? Mogę w jakiś sposób wznowić to postępowanie przeciwko mnie tak, bym mógł się bronić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Co do pozostałych świadczeń (za okres przed wniesieniem powództwa o rozwód), to postępowanie w odniesieniu do nich  postępowanie może toczyć się nadal.  W przypadku wyroku zaocznego, może Pan złożyć sprzeciw,  w którym powinny być przytoczone zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

W postępowaniu cywilnym sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W postępowaniu cywilnym wiążą Sąd jedynie ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie sądu dotyczące warunkowego umorzenia postępowania nie będzie wiążące dla sądu, gdyż nie jest to wyrok skazujący (tak SN w uchwale z dnia 22 października 1974 r., sygn. akt  III PZP 20/74). Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak równoznaczne z wyrokiem uniewinniającym, wręcz odwrotnie, oznacza ono obalenie domniemania niewinności. Sąd bowiem ustala, że sprawca dopuścił się przestępstwa, którego popełnienie mu zarzucono, czego konsekwencją jest obowiązek sprawcy wywiązywania się z nałożonych nań obowiązków. W postępowaniu o rozwód powinien Pan przytoczyć wszelakie dowody przeczące dowodom przedstawianym przez stronę wnoszącą pozew.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: