Wspolne mieszkanie malzonkow w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego

Pytanie:

Jakie mieszkanie można uznać za \"wspólne mieszkanie\" małżonków, w rozumieniu art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez pojęcie "wspólne mieszkanie" należy rozumieć mieszkanie, do którego przysługuje obojgu rozwodzącym się małżonkom wspólny tytuł prawny, m.in. wynikający z łączącego ich ustroju wspólności majątkowej.

Wymieniony przepis poddaje kognicji sądu orzekającego o rozwodzie wspólne mieszkanie rozwodzących się małżonków, niezależnie od tytułu prawnego, na którym opiera się zajmowanie przez nich tego mieszkania, nie uzależniając przy tym rozstrzygnięcia sądu od zgody właściciela domu.

W wyroku rozwodowym, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, obowiązkiem sądu jest orzeczenie także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Od obligatoryjnego określenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania sąd może wyjątkowo odstąpić wtedy, gdy rozwiedzeni małżonkowie z uzasadnionych przyczyn sprzeciwiają się temu, zwłaszcza gdy już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania z mieszkania, sąd zaś uzna, że to uzgodnienie nie narusza usprawiedliwionych interesów dzieci oraz tego z małżonków, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Rozstrzygnięcie wynikające z art. 58 § 2 zd. 1 obejmuje w zasadzie każde mieszkanie zajmowane przez małżonków, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego. Przede wszystkim może to być mieszkanie, do którego obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu, stosunku podnajmu lub stosunku użyczenia, a nawet mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: