Wspólność stosunku najmu

Pytanie:

Podpisałem jednoosobowo bezterminową umowę najmu lokalu, który zajmowałem z żoną. Następnie - rozwiodłem się i opuściłem mieszkanie wynajmując inne. Nie wypowiadałem jednak umowy, gdyż moja była żona podpisała z właścicielem lokalu nową umowę najmu sygnując ją swoim nazwiskiem. Jednak wbrew zapewnieniom nigdy tej nowej umowy mi nie okazała. Zatem nie wiem czy fakt ten miał rzeczywiście miejsce. Nie mam obecnie kontaktu z właścicielem nieruchomości - brak aktualnego adresu, przebywa prawdopodobnie za granicą. Na współpracę ze strony eks-małżonki nie mogę teraz liczyć. Dodam, że nie odbył się do dziś podział majątku. Jest oczywiście planowany. Czy mogę obawiać się skutecznego obciążenia mnie płatnościami za czynsz najmu mimo, że w mieszkaniu nie mieszkam już od ponad roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 6801 § 1. Kodeksu cywilnego, małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny.

Wspólność prawa najmu ustaje z chwilą ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo jego unieważnienia. W czasie zaś trwania małżeństwa ustaje ona z chwilą, gdy po ustaniu wspólności majątkowej sąd - na podstawie art. 6801 § 2 Kodeksu cywilnego - na żądanie jednego z małżonków zniesie wspólność tego prawa.

W Pana przypadku w wypadku rozwodu, chociaż wspólność majątkowa uległa przekształceniu z łącznej we wspólność w częściach ułamkowych, to jednak nie została zniesiona, a więc utrzymała się również wspólność praw i obowiązków wynikających z umowy najmu. Wobec tego, do czasu skutecznego wypowiedzenia umowy najmu, odpowiada Pan na równi z byłą żoną w przypadku wytoczenia roszczenia z tytułu umowy najmu przez wynajmującego. Zniesienie wspólności praw i obowiązków wynikających z umowy najmu może nastąpić także w trybie umownym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Bral

31.3.2010 15:57:52

Re: Wspólność stosunku najmu

W opinii występuje sprzeczność. Z jednej strony opiniodawca utrzymuje, że " wspólność prawa NAJMU ustaje z chwilą ustania małżeństwa np. poprzez rozwód", z drugiej jednak strony podaje, że w tym przypadku "utrzymała się wspólność praw i obowiązków wynikających z umowy NAJMU pomimo rozwodu" - gdzie tu logiczna spójność opinii?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY