Wybór członków Rady Nadzorczej

Pytanie:

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. Odbyło się kolejne walne zgromadzenie, podczas którego jeden z akcjonariuszy wybrał w miejsce jednej z wybranych osób nowego członka Rady Nadzorczej. Czy związku z tym 6 pozostałych członków Rady Nadzorczej wybranych 13.07 traci swe członkostwa. Pozostaje tylko osoba wybrana 14.07, mimo że 13.07 pozostali członkowie Rady Nadzorczej jeszcze się nie ukonstytuowali oraz zostali wybrani w głosowaniu oddzielnymi grupami. Akcjonariusz zmieniający \"swojego\" członka Rady Nadzorczej 13.07 utworzył dwie grupy po jednym członku. Czy tak wybrany członek Rady Nadzorczej ma takie same uprawnienia jak cała Rada Nadzorcza kolegialnie, może pełnić wszystkie czynności nadzoru? Statut spółki mówi: \"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku i w skład Rady Nadzorczej wchodzi Prezydium składające się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów oraz pozostałych członków.\" Czy tak wybrany członek Rady Nadzorczej 14.07 może ukonstytuować się jako Rada Nadzorcza i wybrać się jako Prezes Rady Nadzorczej? Czy może powoływać zarząd do czasu wyboru kolejnych członków Rady Nadzorczej? Czy sąd Rejestrowy wpisze takiego członka do KRS?"

Odpowiedź prawnika: Wybór członków Rady Nadzorczej

Wskazać należy na początku, że statut stanowi, iż do czynienia z Radą nadzorczą mamy dopiero wtedy, gdy składa się z co najmniej 5 członków. Zatem jeden wybrany członek do czasu uzupełnienia składu nie może pełnić funkcji zastrzeżonych dla całej Rady Nadzorczej. Uprawnienie do powoływania członków zarządu ma Rada Nadzorcza a nie poszczególni członkowie. Zwłaszcza jeśli nie mamy jeszcze do czynienia z podmiotem jakim jest Rada Nadzorcza spółki. Prezesa wybiera Rada Nadzorcza a nie wskazuje go jeden z członków. W tym celu musi zostać wybrana poprawnie cała rada nadzorcza i następnie przeprowadzone postępowanie wyboru Prezesa RN i spółki. Sam jeden członek nie może ustanowić się Prezesem, gdyż nie jest Radą Nadzorczą.

Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej przez walne zgromadzenie stanowi wzorzec kodeksowy, od którego statut może odchodzić. Możliwe są przy tym rozmaite rozwiązania, np. część członków rady jest powoływana i odwoływana przez walne zgromadzenie, a część mianowana przez osobiście uprawnionego akcjonariusza albo przez akcjonariusza bądź ich grupę tak długo, jak długo mają oni określony udział w kapitale spółki. Zatem wybór 6 członków przez walne zgromadzenie i dalszych 6 przez oddzielne grupy (trzech po 2 członków) jest dopuszczalny.

Jeżeli całe walne zgromadzenie dokonało wyboru 6 członków a następnie trzech akcjonariuszy utworzyło odrębne grupy (warunek musieli reprezentować minimum 1/5 kapitału), to dokonano w następnym dniu nowego wyboru.

Bez względu na fakt ponownego wyboru przez jednego z akcjonariuszy zarówno w pierwszym przypadku jak i w drugim należy stwierdzić, że jeden akcjonariusz nie może odwołać członka rady nadzorczej. Może to zrobić tylko walne zgromadzenie podczas głosowania. Wyjątek, gdy akcjonariusz reprezentuje 1/5 kapitału zakładowego, wtedy taki akcjonariusz musi zgłosić najpierw wniosek o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej na najbliższym walnym zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony na walnym zgromadzeniu będzie rozpatrzony na następnym walnym zgromadzeniu. Zatem wybór nowego członka w miejsce poprzedniego jest wadliwy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika