Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

Pytanie:

W wyniku przejęcia spółki z o.o. wygasły mandaty członkom zarządu spółki przejętej z dniem przejęcia. Członkowie zarządu spółki przejętej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. na czas nieokreślony. Spółka przejmująca przejęła pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 23 [1] kodeksu Pracy. Członkowie zarządu spółki przejmowanej działając w jej imieniu zawiadomili pracowników spółki przejmowanej o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę po połączeniu spółek z o.o. Czy byli członkowie zarządu spółki przejętej, którzy zatrudnieni byli w spółce przejętej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do składu zarządu tej spółki powinni byli zostać też przejęci przez spółkę przejmującą jako nowego pracodawcę tak jak inni pracownicy z tym, że nie będąc już członkami zarządu ? Czy umowa o pracę z członkiem zarządu może wygasnąć w związku z wygaśnięciem mandatów członków zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wygasły mandaty członków zarządu spółki przejmowanej, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Z momentem połączenia spółek w formie przejęcia, spółka przejmowana zostaje wykreślona, z mocy prawa, z rejestru przedsiębiorców, a w związku z tym wygasają mandaty członków organów spółki przejmowanej. Z momentem wygaśnięcia mandatu stosunek pracy z członkiem organu spółki jednak nie wygasa, pozostaje on nadal jako pracownik spółki. W przypadku przejęcia, spółka przejmująca wchodzi w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a w związku z tym staje się pracodawcą członka organu spółki przejmowanej, któremu wygasł mandat. Powyższe przejęcie następuje na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy. Niniejsza sytuacja jednak nie wyklucza możliwości wypowiedzenia umowy o pracę byłym członkom zarządu przez nowego pracodawcę – spółkę przejmującą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY