Wygaśnięcie roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 Kodeksu Cywilnego

Pytanie:

W jakim momencie wygasa uprawnienie do roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie utraty posiadania roszczenie z art. 231 § 1 nie przysługuje. „(…) roszczenie przewidziane w art. 231 § 1 k.c. wygasa z chwilą definitywnej utraty posiadania przez samoistnego posiadacza działki gruntu, na której wzniósł on budynek lub inne urządzenie. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu” (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z 18 marca 1968 r., III CZP 15/68, LexPolonica nr 296256; sygn. OSNC 8-9/68, poz. 138 z częściowo krytyczną glosą S. Breyera, OSP 4/69, poz. 90).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: