Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Pytanie:

"Do wyroku TK w/s wykupu po szczególnie niskich cenach mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, również gminy sprzedawały mieszkania komunalne ich najemcom po bardzo niskich cenach ze znacznymi, czasami sięgającymi 99% bonifikatami. Czy obecnie po wyroku TK w/s wykupu mieszkań spółdzielczych, gminy mogą także wstrzymywać się ze sprzedażą najemcom mieszkań komunalnych po szczególnie niskich cenach? "

Odpowiedź prawnika: Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. P. 16/2008 dotyczący mieszkań spółdzielczych nie odnosi się do mieszkań komunalnych. Wyrok ten dotyczy ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie której w przypadku złożenia stosownego wniosku spółdzielnia była obowiązana  do zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na prawo własności, a przepisy ustawy regulowały dokładnie za jaką cenę taka zamiana ma nastąpić. Niekonstytucyjne przepisy nie przewidywały żadnego wpływu dotychczasowego właściciela mieszkań a więc spółdzielni na to, czy mieszkania będą sprzedane i za jaką cenę to nastąpi. Podkreślano, że taka regulacja godzi w prawo własności, co było podstawą uznania tych przepisów za niekonstytucyjne.

Natomiast mieszkania komunalne są sprzedawane przez inne podmioty – przez gminy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. I chociaż ustawa przewiduje określone prawa najemców co do nabycia mieszkań, jednakże pozostawia pewną swobodę gminom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy, w przypadku zbywania nieruchomości przez gminę, określonej kategorii najemców lokali mieszkalnych (najem na czas nieoznaczony) przysługuje prawo pierwszeństwa. Powyższa oznacza, że dopiero w sytuacji gdy gmina będzie chciała wyzbyć się mieszkania, powinna je zaoferować najemcy. Jeżeli więc gmina nie będzie chciała wyzbyć się mieszkania, najemca lokalu nie może gminy zmusić do sprzedania lokalu.  Ponadto o udzieleniu bonifikaty i o jej wysokości decyduje w tym przypadku przede wszystkim dotychczasowy właściciel, a więc gmina.

W związku z powyższym, argumentacji przedstawionej w  wyroku TK  nie powinno odnosić się do mieszkań komunalnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gaja48 2013-07-21 21:12:34

    Przez 20 lat mieszkałam w budynku, który był przeznaczony na cele nie mieszkalne i nie mogłam wykupić mieszkania.Budynek i teren sprzedano zagranicznemu inwestorowi, który kupił miastu z przeznaczeniem dla nas budynek. No i znów nie mogę wykupić bo mieszkanie jest nowe z 2005r. a w Gdańsku sprzedaje się mieszkania komunalne wybudowane do 1990r. Może ktoś wie czy można coś z tym zrobić?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika