Wzajemne rozliczenia stron umowy dzierżawy

Pytanie:

W treści umowy dzierżawy zawarto obowiązek rozliczenia inwestycji poniesionych przez dzierżawcę po wygaśnięciu umowy. Jeżeli umowa wygasła a dzierżawca nie chce opuścić nieruchomości z powodu braku porozumienia w kwestii wypłaty rekompensaty poniesionych kosztów inwestycyjnych (zawyżona wartość inwestycji, brak dokumentów-faktur ) to w jaki sposób wydzierżawiający może przekazać nieruchomość nowemu dzierżawcy z którym już podpisał umowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy (art. 705 kc).Dzierżawca, który odmawia opuszczenia przedmiotu dzierżawy w wyznaczonym terminie, popada w zwłokę. W takim wypadku wydzierżawiający może sądownie dochodzić wydania przedmiotu dzierżawy, a więc eksmisji dzierżawcy i dopiero wtedy może wprowadzić nowego dzierżawcę. Czym innym jest kwestia rozliczenia kosztów poniesionych przez dzierżawcę na działania inwestycyjne. Sposób rozliczenia (wymagane dokumenty, faktury), powinna określać umowa dzierżawy. Dzierżawca nie może jednak uzależniać opuszczenia dzierżawionego obiektu od zawarcia porozumienia w sprawie rozliczenia za poniesione wydatki inwestycyjne.

Tagi:  dzierżawa

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY