Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

Pytanie:

Jakie informacje powinny być zawarte w akcie notarialnym kupna mieszkania?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa sprzedaży dla swojej ważności powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że jeżeli forma ta nie zostanie zachowana, nie nastąpi przejście prawa własności na nabywcę.

Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą. Zgodnie jednak z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności umowa taka ma skutek rozporządzający (przenosi własność nieruchomości na kupującego), chyba że strony wyraźnie postanowią w akcie notarialnym, że ma być inaczej. Istotne jest też, iż własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli przeniesie własności nieruchomości następuje w wykonaniu wcześniej powstałego zobowiązania, to zobowiązanie to musi być wymienione w akcie notarialnym.

Akt notarialny umowy sprzedaży może więc zawierać postanowienia opisane powyżej (zablokowanie skutku rozporządzającego, powołanie się na wcześniejsze zobowiązanie), a w każdym wypadku powinien zawierać następujące informacje:

  • data zawarcia umowy kupna
  • miejsce zawarcia umowy
  • oznaczenie notariusza, przed którym zawarto umowę kupna
  • oznaczenie stron umowy, czyli kupującego/-ych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładne dane w postaci numeru PESEL i numeru dowodu osobistego, żeby móc dokładnie zidentyfikować osobę; to samo dotyczy drugiej strony umowy, czyli sprzedającego; w celu zawarcia aktu notarialnego należy wziąć ze sobą dowody osobiste
  • - oznaczenie przedmiotu umowy, czyli mieszkania w sposób bardzo dokładny: numer księgi wieczystej, jeżeli jest założona, numer działki w ewidencji gruntów, powierzchnię mieszkania, części mieszkania – ilość pokoi, inne pomieszczenia i części składowe przynależne do mieszkania np. piwnice
  • cenę za zakupione mieszkanie i sposób jej uiszczenia sprzedającemu
  • określenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku
  • zgodne podpisy stron umowy, które wskazują na złożenie zgodnych oświadczeń woli
  •  potwierdzenie umowy przez notariusza

Warto też pamiętać, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi bez względu na uiszczenie ceny, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapłatę.

Dodatkowe informacje, przydatne w razie kupna mieszkania można znaleźć w artykule Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Dodatkowe informacje, przydatne w razie kupna mieszkania można znaleźć w artykule Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: