Zastaw rejestrowy - forma elektroniczna wniosku

Pytanie:

"Ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku o ustanowienie zastawu w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym). Do wniosku jednak trzeba załączyć umowę. Jak to w praktyce wygląda i jaki byłby sens składania wniosku w formie elektronicznej, gdyby umowę należało dostarczyć w formie tradycyjnej; czy przy dosyłaniu papierowej umowy termin wniesienia wniosku liczony byłby niezależnie, kiedy dotrze umowa?"

Odpowiedź prawnika: Zastaw rejestrowy - forma elektroniczna wniosku

Po nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 5 września 2008 r. ustawodawca dopuścił także składanie wniosków do rejestru zastawów drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem Internetu (e-dostęp). W takim przypadku zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.

Do złożenia wniosku drogą elektroniczną, np. przez Internet, konieczne jest posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Składanie wniosków i dokumentów może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku wniosków składanych do sądu zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do działania w imieniu wnioskodawcy przed sądem. Adres systemu teleinformatycznego będzie dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Wnioski wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej i opatruje podpisem elektronicznym. (Mojak Jan, Widło Jacek Najnowsze wydanie: Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 320).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika