Zmiana wymiaru czasu pracy kobiety w ciąży

Pytanie:

"Czy można zmienić wymiar czasu pracy pracownicy z widoczną ciążą z pełnego etatu na jedną czwartą oraz proporcjonalnie do czasu pracy zmienić wynagrodzenie? Co może zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownica odmówi podpisania aneksu o takiej treści?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wymiaru czasu pracy kobiety w ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, ani warunków pracy i płacy w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ochrona powyższa nie dotyczy umowy zawartej na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (chodzi o miesiące księżycowe – 28 dni), ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może wypowiedzieć kobiecie w ciąży warunki pracy i płacy. Kobiecie przysługiwać będzie wówczas dodatek wyrównawczy.

Z powyższego wynika, iż co do zasady pracodawca nie może zmniejszyć czasu pracy (a zarazem wynagrodzenia) kobiecie w ciąży. Polecamy lekturę artykułów:

Co jeśli niezasadnie rozwiązano z Tobą umowę o pracę?

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika