Zobowiązanie powstałe przed rozwodem

Pytanie:

Rozwiązywałem umowę na telefon z TPSA (umowa standardowa) kilka lat temu z lokalizacji, w której mieszkam dotychczas. Umowa była podpisana na moją byłą żonę. Rozwiązanie nastąpiło w grudniu 2003, do tego okresu wszystkie opłaty były uiszczone. Wyrok rozwodowy uprawomocnił się 31.12.2003. Podziału majątku dokonano notarialnie pół roku wcześniej. Dziś dotarły na właściciela aparatu (była żona) płatności zalegle na kwoty abonamentu po rozwiązaniu umowy. Kto ma za nie zapłacić? Prawdopodobnie istnieją faktury na byłą żonę, ale były one wysyłane na mój adres, nie wiadomo czy nie zaginęły. Czy TPSA standardowo żąda płatności po rozwiązaniu umowy? Nie mam umowy, aby sprawdzić czy jest taka klauzula.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy powoduje, iż umowa łącząca obie strony przestaje istnieć. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia, po upływie okresu wypowiedzenia określonego w umowie. W związku z powyższym raczej nie jest możliwym, by strona naliczała opłaty za świadczenie usług  po rozwiązaniu umowy, być może chodzi tutaj o opłaty naliczane za okres wypowiedzenia – czyli okres przed wygaśnięciem umowy. Naliczane mogą być również kary umowne lub odsetki wynikające z zaległości. W celu ustalenia skąd wzięła się omawiana zaległość należy przede wszystkim przeanalizować w jakim dokładnie dniu rozwiązana została umowa. Ustalenia te należy poczynić w oparciu o tekst umowy lub ewentualnie próbować ustalić te fakty z TP SA.

Fakt, że faktury były wysyłane na adres, pod którym nie mieszka już abonent, może nie mieć znaczenia dla powstania zaległości z tytułu płatności określonych w tych fakturach. Ponadto, przeważnie umowy nakładają na abonenta obowiązek zawiadamiania o zmianie adresu do korespondencji. Sankcje za nie podanie takiego adresu powinny również być ustalone w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Doktryna definiuje wspólne potrzeby rodziny jako zarówno potrzeby całej rodziny lub też potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków. 

Naszym zdaniem istnieje możliwość uznania konieczności opłacania abonamentu telefonicznego za tzw. zwykłą potrzebę rodziny, we współczesnych czasach bowiem telefon stał się urządzeniem funkcjonującym prawie w każdym domu.  W omawianym przypadku momentem zaciągnięcia zobowiązania będzie moment podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie zaś moment powstania zaległości. Solidarna odpowiedzialność oznacza, iż małżonkowie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania zarówno majątkiem wspólnym jak i odrębnym, nie wygasa ona również w przypadku ustania małżeństwa. Oznacza to, iż wierzyciel może żądać zapłaty od tylko jednego z małżonków, jak też od obojga.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Małgorzata R.

22.3.2010 16:52:57

Re: Zobowiązanie powstałe przed rozwodem

W czasie trwania małżeństwa, mąż podpisał umowę z TPSA. Od trzech lat jesteśmy po rozwodzie, a były mąż mieszka za granicą i nie mam z nim żadnego kontaktu. Opłacam regularnie rachunki telefoniczne, ale nie mogę podjąć bez właściciela żadnej decyzji dot. umowy z TPSA. Według mnie jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zaprzestanie dokonywania opłat za usługi telekomunikacyjne i założenie telefonu na moje nazwisko. Czy w takiej sytuacji czekają mnie jakieś konsekwencje finansowe?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

  Kierując się ochroną interesu fiskusa, ustawodawca wprowadził w polskim systemie podatkowym wyjątkowo bezwzględną konstrukcję odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Podobnie jak w (...)

 • Co nowego w ubezpieczeniach obowiązkowych?

  Nowelizacja zmienia minimalne sumy gwarancyjne zgodnie z zasadą przewidzianą w unijnej dyrektywie. W wypadku szkód na osobie to 5 210 000 euro, a w wypadku szkód w mieniu – 1 050 (...)

 • Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

NA SKÓTY