Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Zakład pracy otrzymał zajęcie komornicze zatytułowane \" Zajęcie wynagrodzenia za pracę\" oraz (odnośnie innego Pracownika) zajęcie komornicze zatytułowane \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz z wierzytelności zasiłku chorobowego\". Czy na podstawie tytułu \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę\" można dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i zasiłku rehabilitacyjnego? Czy na podstawie tytułu \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego\".można dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i zasiłku rehabilitacyjnego? Czy kwestie właściwego nazewnictwa zajęć komorniczych regulują jakieś konkretne przepisy? Na jakiej podstawie dokonuje się potrąceń komorniczych z zasiłku macierzyńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Przez wynagrodzenie za pracę należy rozumieć wszelkie wynagrodzenia przysługujące pracownikowi od zatrudniającego go zakładu pracy. Egzekucji oprócz wynagrodzenia podlegają też premie i nagrody przysługujące pracownikowi za okres jego zatrudnienia, zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach związanych ze stosunkiem pracy, a także emerytury i renty oraz zasiłki przysługujące pracownikom z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki dla bezrobotnych. Na świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego składają się świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Komornik może więc prowadząc egzekucję z wynagrodzenia za pracę zająć również świadczenia z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy rehabilitacyjnego. Nie ma większego znaczenia jak komornik nazwie pismo, w którym wezwie do zajęcia wynagrodzenia pracownika. Pismo wzywające do zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz pismo wzywające do zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz z wierzytelności zasiłku chorobowego w rzeczywistości wywołają ten sam skutek i na ich podstawie komornik może żądać zajęcia z wynagrodzenia za pracę ze świadczeń należnych z tytułu objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Porady prawne

Kwestie zajęcia wynagrodzenia za pracę regulują przepisy art. 880-888 kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks nie reguluje kwestii nazewnictwa pism, kierowanych do dłużnika oraz do zakładu pracy, mających na celu zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne