Kontrola inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie:

"Jakie elementy mogą zostać poddane kontroli przeprowadzanej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?"

Odpowiedź prawnika: Kontrola inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kontrola inspektora ZUS może obejmować w szczególności:
1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
6) dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika