Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Pytanie:

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym wiedzieć, czy w opisywanej sytuacji mogę starać się również o leczenie sanatoryjne ze skierowaniem przez ZUS? Dodatkowo chciałabym uzyskać informację, ile razy w roku kalendarzowym mogę starać się o leczenie sanatoryjne częściowo finansowane przez NFZ?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Zasady kierowanie osób na turnusy rehabilitacyjne określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w ramach prewencji rentowej, na rehabilitację może być skierowana osoba zagrożonego całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy albo osoba pobierającej rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka lekarz orzecznik ZUS, któremu lekarz prowadzący leczenie sporządził wniosek o rehabilitację leczniczą.
Porady prawne

Lekarz orzecznik Zakładu wydaje orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej osobie, która  rokuje odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu tej rehabilitacji. Przy ocenie rokowania, o którym mowa powyżej, lekarz orzecznik Zakładu bierze pod uwagę w szczególności:
  1. charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu,
  2. stopień przystosowania organizmu do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby, 
  3. wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy.
Z kolei kierując do sanatorium z NFZ, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, biorąc, między innymi pod uwagę: w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie więcej niż raz na 12 miesięcy. Tak więc nie można w ciągu 12 miesięcy wyjechać więcej niż raz do sanatorium.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne