Odpowiedzialność szpitala

Pytanie:

Byłam pacjentką szpitala. Dostałam zlecenie udania się na rentgen. W przejściu poślizgnęłam się na mokrej podłodze i złamałam rękę. Szpital zlecił sprzątnie odrębnej firmie. Mokra plama była ewidentnie winą niedbalstwa sprzątaczek. Czy za ten wypadek ponosi odpowiedzialność szpital, na podstawie któryś przepisów kc? Czy podczas procesu szpitalowi mogłoby się udać przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za zadośćuczynienie na firmę sprzątającą? Słyszałam też coś o odpowiedzialności za wybór podwykonawcy, czy miałoby to tu zastosowanie? Jakie są przepisy nakazujące szpitalowi zadbanie o bezpieczeństwo pacjentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność szpitala

Przede wszystkim w opisanym przypadku należy się odwołać do przepisu art. 429 kodeksu cywilnego. Szkoda była bowiem spowodowana działaniem pracowników firmy sprzątającej, a nie szpitala. Zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialność ta rozciąga się także w określonych przypadkach na inne osoby. Osoba, która powierza wykonanie czynności innej osobie, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Skoro mowa jest w pytaniu o profesjonalnej firmie sprzątającej, to odpowiedzialność szpitala będzie wyłączona. Wydaje się też, że zatrudnienie profesjonalnej firmy sprzątającej potwierdza, że szpital zadbał odpowiednio o bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: