Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

"Kidy jest możliwe odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?"

Odpowiedź prawnika: Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu lub cały zarząd może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach uchwałą właścicieli lokali. Czynności te nie wymagają uzasadnienia i - w tym zakresie - nie podlegają badaniu sądu. Uchwała taka może być jednak zaskarżona, z uwagi na wadliwość formalną (np. naruszenie zasady wymaganej większości). Fakt braku poinformowania starego zarządu nie będzie miał w tym przypadku znaczenia. Natomiast inaczej należy oceniać brak poinformowania właścicieli lokali. Skutki takiego braku opisane zostały powyżej (w przypadku, gdy uchybienie zawiadomienia wszystkich właścicieli mogło mieć wpływ na treść uchwały – można skutecznie żądać nieważności uchwały).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika